Försegel

Försegel kan delas in i genuor, fockar och undanvindsegel. Oavsett vilket försegel du väljer, designas seglet för ett visst vindregister. Genuor kan tillverkas i olika storlekar och för vindstyrkor till exempel genua 1, genua 2, genua 3 etc.
Den vanligaste storleken är Genua 1, som oftast har ett LP-mått på 150% av förtriangelns bas. Fockar förses oftast med lattor och har ett LP-mått som är 110% eller mindre. För båtar som inte har genua används istället flera fockar som anpassas till olika vindstyrkor.

Lindforssegel_genua001